Regulamin II Konkursu

„Bezpieczny przejazd na Stacji Muzeum Czernichów Główny” pod patronatem Skarbów Blisko Krakowa i Bezpiecznego Przejazdu.

Organizator Konkursu: Stacja Muzeum Czernichów Główny ul. Wiślana 3, 32-070 Czernichów

Patronat Konkursu: Skarby Blisko Krakowa
oraz Bezpieczny Przejazd Wydarzenie współfinansowane ze środków Stowarzyszenia LGD Blisko
Krakowa

 1. Uczestnicy konkursu: Do Konkursu przystąpić mogą:
  - klasy 0 – III ( nieprzekraczające liczbą uczniów: 30 ) ze szkół podstawowych z obszaru gmin Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne oraz Zabierzów (zwane dalej „obszarem Blisko Krakowa”)
  - grupy przedszkolne ( nie większe niż 30 dzieci, w wieku 5-6 lat ) z przedszkoli publicznych, prywatnych i innych, z obszaru gmin Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne oraz Zabierzów (zwane dalej „obszarem Blisko Krakowa”)
 2. Cel konkursu: Celem konkursu jest zaprezentowanie Stacji Muzeum Czernichów Główny placówkom oświatowym, dzieciom, rodzicom i społecznościom lokalnym jako Skarb Blisko Krakowa - miejsce warte odwiedzenia, ukazujące polskie dziedzictwo historyczne i technologiczne. Drugim ważnym celem konkursu jest nauka bezpiecznego i świadomego zachowania dzieci w ruchu drogowym, z naciskiem na właściwe zachowanie w pobliżu przejazdów drogowo-kolejowych.
 3. Zasady konkursu: Zadaniem uczestników jest wspólne (jako klasy lub grupy) stworzenie nowatorskiego projektu szlabanu lub znaku stojącego przed przejazdem kolejowo-drogowym, który jeszcze bardziej zwracałby uwagę uczestników ruchu drogowego i ostrzegał ich lub chronił przed niebezpieczeństwem w tym miejscu. Wymyślcie jak może działać i jakie może mieć niezwykłe funkcje to oznakowanie. Puśćcie wodze fantazji, bo projekt może nie mieć nic wspólnego z realnym światem i obecnymi technicznymi możliwościami. W formularzu konkursowym powinien być krótki opis działania tego innowacyjnego, niezwykłego oznakowania, przedstawiający w jaki szczególny sposób ostrzega uczestników ruchu lub ich ochrania. Praca plastyczna lub plastyczno-techniczna prezentująca znak lub szlaban może być w formie płaskiego rysunku - projektu na papierze dowolnego rozmiaru lub w formie projektu 3D z dowolnych materiałów. Należy przesłać do organizatora 3 zdjęcia: jedno zdjęcie przedstawiające gotową pracę i jedno zdjęcie pokazujące grupę dzieci podczas tworzenia pracy i jedno zdjęcie formularza konkursowego. 2 zdjęcia prac i 1 zdjęcie wypełnionego formularza należy przesłać do Organizatora za pośrednictwem platformy Wetransfer podając adres Odbiorcy: biuro@ostatniakolejka.pl
 4. Materiały do konkursu dla nauczycieli: Nauczyciel powinien zaprezentować dzieciom Organizatora jakim jest Stacja Muzeum Czernichów Główny - jedyne Muzeum Kolejowe w powiecie krakowskim, w którym zgromadzono zabytkowe elementy taboru kolejowego, reprezentujące historię kolei wąskotorowej w Polsce. Więcej o Organizatorze na można przeczytać na jego stronie www.ostatniakolejka.pl oraz na profilu społecznościowym Facebook. Kolejnym krokiem przed przygotowaniem plakatu powinno być zapoznanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa w pobliżu przejazdów kolejowo-drogowych. Niezbędne materiały znajdują się na portalu Bezpieczny Przejazd
 5. Formularz zgłoszeniowy: wraz z ze zdjęciami pracy plastycznej należy przesłać zdjęcie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
 6. Laureaci Konkursu: Dwie klasy lub grupy ze szkół lub przedszkoli z obszaru Blisko Krakowa o maksymalnej liczbie dzieci 30, które przygotują najciekawsze i najbardziej oryginalne prace, zdaniem Jury.
 7. Sposób nadsyłania prac: Zdjęcia prac konkursowych wraz ze zdjęciem formularza konkursowego należy przesłać za pośrednictwem platformy Wetransfer.com podając jako Odbiorcę adres mailowy organizatora: biuro@ostatniakolejka.pl w terminie do 10.05.2023 do godziny 22.00. Prace, które dotrą po tym terminie nie będą brane pod uwagę. Organizator potwierdza otrzymanie i przyjęcie każdej pracy mailowo w ciągu 24 godzin od wysłania plików. W przypadku braku takiego potwierdzenia należy skontaktować się z Organizatorem telefonicznie pod nr 664 08 77 00.
 8. Jury: Dwie najlepsze prace otrzymujące nagrody Główne oraz trzy prace zasługujące na wyróżnienie wyłoni komisja złożona z właścicieli Stacji Muzeum Czernichów Główny. Decyzja ta jest nieodwołalna i ostateczna.
 9. Nagrody:
  - 2 równorzędne Nagrody Główne: wizyta na stacji dla 2 grup lub klas, które zostaną laureatami, oraz zeszyty edukacyjne z kampanii społecznej „Bezpieczny przejazd” dla każdego dziecka z grona laureatów. Dojazd na koszt laureata w terminie uzgodnionym wspólnie z przedstawicielem Stacji Muzeum Czernichów Główny w przedziale czasowym od 30.05.2023 do 30.06.2023 lub 25.09.2023 do 25.10.2023. W czasie wizyty odbywa się zwiedzanie Stacji oraz warsztaty o bezpieczeństwie. Czas trwania wizyty: ok. 2 - 2,5h
  - 3 równorzędne Nagrody Wyróżnienia dla klas/grup: zeszyty edukacyjne z Kampanii Bezpieczny Przejazd (1 zeszyt dla każdego dziecka z klasy/grupy) oraz zniżka -10% od standardowego cennika na wizytę dla całej klasy lub grupy do wykorzystania do 30.10.2023r.
 10. Terminarz:
  Ogłoszenie konkursu: w dniu 31.03.2023r na stronie Organizatora.
  Termin przesyłania prac do Organizatora:od 14.04.2023 do 10.05. 2023 do godziny 22.00. Organizator potwierdza wpłynięcie pracy mailowo w ciągu 24 godzin.
  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 22.05.2023r.Informacja ta pojawi się na profilu Facebookowym Organizatora
 11. Realizacja wizyt klasowych na Stacji Muzeum: od 30.05.2023 – do 30.06.2023 lub od 25.09.2023 do 25.10.2023r w uzgodniony przez obie strony termin, w zależności od obłożenia terminarza Muzeum. W czasie wizyty odbywa się zwiedzanie Stacji oraz warsztaty o bezpieczeństwie. Czas trwania wizyty: ok. 2 - 2,5h
 12. Postanowienia końcowe:Organizator zastrzega sobie możliwość upubliczniania zdjęć wszystkich prac konkursowych. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgoda na wykonania i upublicznianie zdjęć prac i fotografii uczestników warsztatów na profilu Facebookowym Organizatora i stronie www.ostatniakolejka.pl jako zdjęć z wydarzenia publicznego.
 13. Klauzula RODO: Udział w konkursie łączy się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Stacja Muzeum Czernichów Główny z siedzibą ul. Wiślana 3, 32-070 Czernichów. Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie dla celów realizacji w/w konkursu. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

Informacje

Jeśli mają Państwo pytania prosimy dzwonić pod numer:

+ 48 664 08 77 00

lub mogą Państwo odwiedzić nasz profil facebookowy

Nasz obiekt należy do Systemu Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom w woj. małopolskim.

Nasi Partnerzy


| Kolejka w Rudach | www.kolejkarudy.pl

| Skansen Kolejowy w Pyskowicach | www.tozk.pl

| Lokalna Kolej Drezynowa | www.drezynyregulice.pl

| St Kitts Scenic Railway | www.stkittsscenicrailway.com

| Morawskie Budejowice Czechy | www.svd-jzm.cz

| Skarby blisko Krakowa | www.skarby.bliskokrakowa.pl

| Małopolskie Szlaki Turystki Kolejowej | www.kolejegalicyjskie.pl

| narowery.visitmalopolska.pl | narowery.visitmalopolska.pl